Temporary Website

ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำระบบข้อมูลและเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลและการทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เพื่อการอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นตามคำร้องขอของเครือข่ายผู้ร่วมงานและลูกค้า ทางเราจึงจัดเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ชั่วคราวก่อน

จึงขออภัยผู้ใช้และลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น